تبلیغات
نوه های بابا كرم و ننه نارنج - این روز ها.......
ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛

گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !

هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛

کـــه دریـــده شـــده ایــــم


تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1392 | 02:33 ب.ظ | نویسنده : mohammad_gh | نظرات