تبلیغات
نوه های بابا كرم و ننه نارنج - کوتاه وخواندنی
فرمانده ای که روزانه بر هزاران سرباز حکومت می کرد

شب هنگام به الاغی تبدیل می شد تا قلب دختربچه اش را تصاحب کند ...
                      
                                       بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

گرگی به گله ای حمله کرد اما دید همه بره هستن

.یادش به توله های خودش افتاد و دلش نیامد به آنها آسیبی برساند

قصابی رسید و بره ها را زنده زنده سلاخی کرد ...
                     

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

جغرافی دانی که تمام مرزهای زمین را می شناخت روزی که مرزها برداشته شد و

 زمین تنها به یک کشور تبدیل شد متوجه شد مرز و کشوری وجود نداشته است،

انسانهای طماع زمین را تکه تکه کرده بودند ...
                     

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کارخانجات آنقدر زیاد شدند که دود تمامی زمین را فرا گرفت.تمامی انسانها از ماسک استفاده کردند.
دیگر هیچ کس چهره دیگری را ندید ...
                     

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

هر کسی برای خودش اتومبیلی خرید.ترافیکی ایجاد شد که دیگر هیچ کس به مقصدش نرسید ...تاریخ : پنجشنبه 5 دی 1392 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : حدیث sh | نظرات