تبلیغات
نوه های بابا كرم و ننه نارنج - چشمان مادرم
دندانم شكست . . .

برای شن ریزه ای كه درغذایم بود. . .

دردكشیدم . . .

نه برای دندانم . . .

برای كــم شدن ســوی چشمان مادرم . . !
 تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1392 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : حدیث sh | نظرات